Schilderwerk

Schilderwerk binnen
Bij Schildersbedrijf Hasenbos bent u ook voor al uw binnenschilderwerk aan het juiste adres. Schilderen, behangen, decoratieve wandafwerking, structuur aanbrengen of glasweefsel plakken? U zegt het maar. Wij hebben een ruime ervaring met deze werkzaamheden. Wij beschikken over diverse behangboeken en voorbeelden van verschillende soorten glasweefsel.

Schilderwerk buiten
Het onderhoud van buitenschilderwerk is van groot belang voor woningen, bedrijfspanden, openbare gebouwen en instellingen. Het schilderwerk moet er niet alleen netjes uitzien, het heeft ook een beschermende functie tegen weersinvloeden. Een gedegen voorbehandeling en afwerking met eerste klas verfproducten is essentieel voor de levensduur van met name hout. Schildersbedrijf Hasenbos denkt graag met u mee over zaken als kleurstelling, productmogelijkheden en onderhoudsbesparing. Samen met u komen wij zeker tot een prima plan van aanpak. Verder willen wij u mededelen dat het nu extra interessant word om u huis door ons te laten schilderen omdat de btw op huizen vanaf 2jaar oud is terug gebracht naar 6% [zie onderstaand artikel ]


woensdag, 16 september 2009 18:30

Omzetbelasting; Verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen
15 september 2009

Nr. DV-09-529

Directoraat-Generaal Fiscale zaken

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit keurt de staatssecretaris goed dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 15 september 2009 van toepassing is op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder.

1. Aanleiding en goedkeuring
Ingevolge artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en onderdeel b, post 8 van de bij deze wet behorende tabel I valt het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. In het Belastingplan 2010 is voorgesteld om het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar te verruimen naar woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2010 in werking.

Goedkeuring
In verband met mogelijk uitstel tot 1 januari 2010 van het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar en jonger dan 15 jaar keur ik goed dat in afwachting van deze wetswijziging het verlaagde tarief reeds wordt toegepast op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2009

De staatssecretaris van Financiën,

J.C. de Jager.